"Thank you for the wonderful opportunity for SDC to speak at Denmark's most relevant PSD2 conference."
Ole Bruhn Kyhnæb Head of business development, SDC

Relevent udvikler og udbyder egne arrangementer, men vi hjælper også med at løfte dine - hvad enten det drejer sig om messer, konferencer, seminarer, gå-hjem-møder eller andet. Vi kan som samarbejdspartnere eller på konsulentbasis indgå i hele eller dele af processen efter behov - og du bestemmer, om vi udadtil agerer i eget regi eller i dit.

Vi leverer udelukkende skræddersyede løsninger, da hvert arrangement har sin egen dagsorden og dermed sine egne behov. Alle arrangementer bygger på omfattende research, så vi hver gang kan sikre det helt rigtige indhold og de rette rammer - en unik platform for viden og netværk.

Vi har en faglig og grundig tilgang i vores research og dialog med markedet, hvilket er fundamentet for alle arrangementer vi udvikler - og alt hvad vi laver i øvrigt.