WASTE & RESOURCE MANAGEMENT

- PLAST & EMBALLAGE I FORRETNINGEN

28. APRIL 2020 * KØBENHAVN

NYE LØSNINGER & FORRETNINGSMODELLER

Fokus på resourcestrømme, genanvendelse af materialer & effektiv håndtering af affald giver bedre bundlinje!

Potentialet er enormt og mulighederne mange - konferencen har derfor fokus på HVAD virksomheder i praksis kan gøre i deres håndtering af plast og emballage. Det handler om nye løsninger, nye forretningsmodeller & nye samarbejdsformer på tværs af brancher og værdikædeled.

Konferencen byder primært på case-baserede oplæg fra relevante brancher:

  •        Potentiale og muligheder for plast/emballager
  •        Forretningsmodeller når plast skal genbruges og genanvendes
  •        Nye lølsninger
  •        Sammenhæng i værdikæden
  •        Rethink Design af produkter og emballage
  •        Samarbejde på tværs
  •        Producentansvar

MÅLGRUPPE
Konferencen er især relevant for virksomheder i berøring med PLAST og EMBALLAGE - herunder FØDEVAREvirksomheder og
DETAILbranchen samt MEDICINALvirksomheder. Herudover EMBALLAGE-, RENOVATIONS-, SORTERINGS- og GENVINDINGSvirksomheder samt relevante myndigheder, herunder KOMMUNER.

Vi glæder os til at drøfte muligheder, udfordringer og løsninger. med konferencens oplægsholdere og deltagere i en tid med nye krav og regler på vej på affaldsområdet, som påvirker virksomheders anvendelse af plast/emballage

TALERE

ANDERS BARSØE

CEO
LETZ SUSHI

BENITA KIDMOSE RYTZ

MARKET MANAGER
CLIMATE CHANGE & SUSTAINABILITY

RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

KASPER LARSEN

KOMMERCIEL DIREKTØR
KLS PUREPRINT

 

LOUISE LERCHE-GREDAL

CEO
PLASTIC CHANGE

MATHIAS HVAM

ANSVARLIG FOR CIRKULÆR ØKONOMI
COOP CSR

CHRISTINA BUSK

MILJØPOLITISK CHEF
PLASTINDUSTRIEN

 

 

JULIE SØGAARD

MODERATOR
REDAKTØR
CLEANTECHWATCH

UDSTILLER ELLER SPONSOR

Hvis du er rådgiver eller har tekniske løsninger eller systemer, som er relevant for konferencens deltagere, er du velkommen til at kontakte os for at drøfte mulighederne.

Kontakt os på info@relevent.dk eller ring på 61314819 

SAMARBEJDSPARTNERE

PARTNERE