OUTSOURCING

KONFERENCE 28. OKTOBER 2020 * KØBENHAVN

BARRIERER & DEN PRAKTISKE HÅNDTERING

LOVGIVNING * SIKKERHED * ERFARINGER * UDFORDRINGER * CLOUDLØSNINGER 

Konferencen har fokus på problematikker OUTSOURCING, herunder cloud - disse er ikke alene yderst aktuelle, de vedrører de fleste virksomheder, institutioner og organisationer i alle brancher.

DIALOG & DISKUSSION danner rammen, når konkrete erfaringer, udfordringer og løsninger bringes i fokus. De udvalgte emner dækkes fra alle relevante vinkler - og et omfattende talerpanel vil repræsentere de involverede parter fra kunder & leverandører til myndigheder & rådgivere.

Det kommer til at handle om SIKKERHED og om langt mere end blot hacking - der kommer også til at handle om datatab, dataforvanskning, databrud/tyveri, virusangreb mv. Og det kommer til at handle om LOVGIVNING i en række relevante sammenhænge, herunder:

     * generelt på området
     * internt hos kunder & leverandører
     * placering af risiko & ansvar mellem kunde & leverandør
     * ansvar & forventninger i relation til standard services

Konferencen bindes sammen af Tim Nielsen fra DAHL og Pia Mondrup Pedersen fra Gorrissen Federspiel i fælleskab vil - begge særdeles erfarne kapaciteter på området.

Programmet er lige på trapperne - vi opdaterer hjemmesiden løbende.

TALERE

TIM NIELSEN

CERTIFICERET IT-ADVOKAT
PARTNER
DAHL

PIA MONDRUP PEDERSEN

SENIOR OUTSOURCING & IT COUNSEL
ADVOKAT
GORRISSEN FEDERSPIEL

I SAMARBEJDE MED