NIS2 - NYE REGLER FOR CYBERSIKKERHED

30. NOVEMBER 2023 * KØBENHAVN

NIS2 - NYE REGLER FOR CYBERSIKKERHED, version 2.0

REGULERING * LEDELSE * COMPLIANCE

Digitalisering har været en afgørende forudsætning for økonomisk vækst i Europa igennem de seneste årtier, men digitaliseringen indebærer en række risici for vores samfund som helhed og for os som enkeltpersoner. Disse risici fremstår tydeligere i tider med globale konflikter, som nu. EU har gennem en række regulatoriske initiativer forsøgt at imødegå disse risici.

NIS2-direktivet – og det tilstødende direktiv om kritiske enheder (CER-direktivet) - er udformet og vedtaget med det formål at forbedre og styrke sikkerheden af netværks- og informationssystemer på tværs af EU og sikre et højt, ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed indenfor en lang række private sektorer og den offentlige sektor. Direktiverne skal være implementeret i dansk ret i oktober 2024.

Med den nye cybersikkerhedsregulering følger et markant øget fokus på cybersikkerhed og informationssikkerhedsledelse, særligt i sektorer, som ikke tidligere har været omfattet af lignende regler. Nye regulatoriske krav til ledelsens involvering og ansvar vil indebære og forudsætte en markant tættere dialog og koordinering mellem ledelsen og virksomhedens it-organisation.

Konferencen bygger videre på sidste års NIS2-konference og omfatter dels en opdateret gennemgang af regler og krav, som de er vedtaget i EU og forventes implementeret i dansk ret, dels et særligt fokus på den operationelle implementering af kravene, herunder compliance, i private og offentlige organisationer. Oplæggene vil være praktisk orienteret og af oplægsholdere der selv har erfaring med implementering af cybersikkerhedskrav, herunder NIS-direktiverne.

Det er målet med konferencen at give viden om og ikke mindst inspiration til, hvordan opgaven med implementering af cybersikkerhedsinitiativer og overholdelse af NIS2 bør gribes an.

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE Konferencen opfylder kravene til advokaters obligatoriske efteruddannelse og giver 6 lektioner.

TALERE 2023

HENNING MORTENSEN

CISO/CPO
BRDR. A&O JOHANSEN 
FORMAND FOR RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED

THOMAS B. ZULIANI

GLOBAL CISO
ARLA FOODS

JACOB HERBST

CTO
DUBEX

MIKAEL JENSEN

DIREKTØR
D-MÆRKET

FINN VAGNER

ADM. DIREKTØR
DANISH CLOUD COMMUNITY

DIANA GÖRLITZ

LEAD AUDITOR
DNV BUSINESS ASSURANCE DENMARK

 

 

 

PETER PREHN-OLESEN

CHEFKONSULENT & JURIST
CENTER FOR CYBERSIKKERHED

METTE KLITBØL LYSDAL


SPECIALKONSULENT
ENERGISTYRELSEN

IDA GØRTZ JACOBSENENERGISTYRELSEN

 

JENS GRØNKJÆR SJØLANDER PIHL

MODERATOR
PARTNER

HORTEN

SAMARBEJDSPARTNERE