NIS2-DIREKTIVET

22. NOVEMBER 2022 * KØBENHAVN

NIS2-DIREKTIVET - CYBERSIKKERHED

Med NIS2-direktivet træder nye regler i kraft for cyber- og informationssikkerhed. Bliv klogere på EU’s nye cybersikkerhedskrav og hvilken betydning de får for din virksomhed.

Formålet med NIS2 er at sikre et højt, fælles sikkerhedsniveau på tværs af kommunikationsinfrastruktur og de it-systemer og services, som samfundet er afhængige af.

Fødevaresektoren, spildevandssektoren, affaldssektoren, rumsektoren og delsektorer i fremstillingsindustrien, forventes omfattet af de nye de nye krav. Ligesom sektorer omfattet af NIS1 – der inkluderer operatører af væsentlige tjenester, herunder energi, transport, finans, sundhed og drikkevand. Hertil kommer digitale tjenestudbydere og digital infrastruktur, herunder cloud computing-tjenester, online markedspladser samt søgemaskiner.

Direktivet lægger op til, at det er virksomheder med flere end 50 ansatte og en årlig omsætning på 10 mio. euro eller en årlig balance på 43 mio. euro, der skal efterleve kravene.

PROGRAMMET ER UNDER UDVIKLING OG TALERLISTEN OPDATERES LØBENDE

* ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE Konferencen opfylder kravene til advokaters obligatoriske efteruddannelse og giver 6 lektioner.

TALERE

MORTEN LØKKEGAARD

MEDLEM af
EUROPA-PARLAMENTET

MARK FIEDEL

CHEF FOR CYBERANALYSE
CENTER FOR CYBERSIKKERHED

BIRGITTE TOXVÆRD

PARTNER, GDPR & COMPLIANCE
HORTEN

HELLE BRUN NÆSAGER

JURIST
CENTER FOR CYBERSIKKERHED

JENS SJØLANDER GRØNKJÆR PIHL

MODERATOR
PARTNER

HORTEN

SAMARBEJDSPARTNERE