FINANS & TILSYN 2022

FIT & PROPER * GOVERNANCE * ANSVAR

11. OKTOBER 2022 * KØBENHAVN

FIT & PROPER * GOVERNANCE * ANSVAR

Konferencen FINANS & TILSYN 2022 skal ses som en naturlig forlængelse og udvidelse af konferencen BANK & TILSYN 2021.

HELE FINANSSEKTOREN
Omdrejningspunktet for konferencen er fortsat det yderst aktuelle finansielle governance-regulerings krav til egnethed og hæderlighed for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder - de såkaldte FIT & PROPER regler. Denne gang har vi blot HELE finanssektoren med

Det handler om gældende og kommende regulering på området, om Finanstilsynets praksis inkl. stramningen heraf og om betydningen i praksis -  i forhold til udnævnelse og sammensætning af direktion og bestyrelse i finansielle virksomheder, herunder den praktiske successionsplanlægning samt ansættelses-, rekrutterings- og evalueringsprocessen. Alt sammen i lyset af Finanstilsynets rapport om anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder i finansielle virksomheder.

CENTRALE AKTØRER ER PÅ PLADS
Et stærk talerpanel repræsenterer alle relevante aktører fra hele sektoren, herunder FINANSTILSYNET, FINANS DANMARK, FORSIKRING & PENSION, LOKALE PENGEINSTITUTTER, COPENHAGEN FINTECH, FINANSFORBUNDET og ikke mindst branchen selv ved samt udvalgte eksperter og rådgivere.

Programmet for konferencen er endnu under udvikling - talerlisten opdateres løbende.

Konferenceprogrammet tilrettelægges i igen i år i tæt samarbejde med partner, advokat og Ph.D. Michael Camphausen fra Camphausen|Co.

TALERE

NINA DIETZ LEGIND

BESTYRELSESFORMAND
FINANSTILSYNET

HANNE SØNDERGAARD BIRKMOSE

INSTITUTLEDER
JURIDISK FAKULTET
SYDDANSK UNIVERSITET

KENT DAMSGAARD

ADM. DIREKTØR
FORSIKRING & PENSION

THOMAS KROGH JENSEN

CEO
COPENHAGEN FINTECH

RIKKE-LOUISE ØRUM PETERSEN

VICEDIREKTØR
FINANSTILSYNET

KJELD GOSVIG-JENSEN

JURIDISK DIREKTØR
FINANS DANMARK

TOBIAS THYGESEN

KONTORCHEF
FINANSTILSYNET

JAN KONDRUP

DIREKTØR
LOKALE PENGEINSTITUTTER

PER SJØRUP CHRISTIANSEN

BANKDIREKTØR
MØNS BANK

MICHAEL CAMPHAUSEN

MODERATOR
PARTNER, ADVOKAT, PH.D.

CAMPHAUSEN|CO

SAMARBEJDSPARTNERE

PARTNERE